βάσκειν

βάσκειν· λέγειν, κακολογεῖν, καὶ ἀνίστασθαι, Hsch.; cf. βάζω.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • baba-, (*bal-bal-) —     baba , (*bal bal )     English meaning: barbaric speech     Deutsche Übersetzung: Schallwort, Lallwort for unartikuliertes undeutliches Reden     Note: also bal bal , bar bar with multiple dissimilations, onomatopoeic words     Material:… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.